இது என் முதல் முயற்ச்சி

நான் வாழ்வில் இழைத்த பெரும் தவருகளில் ஒன்று முறையாக தமிழ்ப் பயிள தவறியது.நான் படித்த பள்ளியில் தமிழ் சொல்லித் தறப்படவில்லை.அதனால் நான் எழுதும் தமிழில் பிழைகள் இருக்கும்,மண்ணியுங்கள் முயளுகிறேன். 😉

Advertisements

2 responses to “இது என் முதல் முயற்ச்சி

  1. வாழ்த்துக்கள்…

  2. all the best 😛 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s